Powierzenie zarządzania aktywami ekspertom w tej dziedzinie, czyli asset management, ma zalety i wady. Na skorzystanie z usługi mogą sobie pozwolić wyłącznie zamożni klienci. Zaletami asset management są m.in. duża elastyczność i możliwość dopasowania oczekiwań do rodzaju strategii inwestowania.

Na czym polega asset management? Zasady usługi zarządzania aktywami

Usługa asset management jest świadczona przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i banki lub inne instytucje finansowe. Polega na zarządzaniu finansami osób prywatnych i firm na ich zlecenie. Z asset management mogą korzystać klienci instytucjonalni oraz zamożni klienci indywidualni. Zwykle instytucje finansowe świadczące usługę zarządzania aktywami określają próg kwotowy, od którego można taką usługę zamówić. Może on wynosić 2 miliony złotych i więcej.

W ramach usługi asset management doświadczeni eksperci ustalają wspólnie z klientem strategię zarządzania finansami, a następnie konsekwentnie ją realizują. Inwestor powinien określić akceptowany poziom ryzyka oraz oczekiwanego potencjalnego zysku. Poziom ryzyka jest proporcjonalny do wysokość zysku, tak jak w przypadku inwestycji dokonywanych samodzielnie.

Najmniejsze ryzyko i stosunkowo niewielki zysk to domena strategii opartych na instrumentach rynku pieniężnego oraz obligacjach. Największe ryzyko i potencjalny największy zysk mają strategie inwestycyjne bazujące na akcjach. Oprócz tych dwóch skrajnych modeli inwestor zwykle może wybrać opcję pośrednią, która łączy instrumenty pierwszej i drugiej strategii w różnych proporcjach.

Specjaliści zarządzający aktywami klienta mogą nabywać, zbywać instrumenty finansowe oraz nimi dysponować.

Zalety i wady korzystania z asset management – czy warto z niej korzystać?

Na korzystanie z asset management mogą sobie pozwolić jedynie zamożni klienci. Dzięki zleceniu zarządzania aktywami specjalistom z doświadczeniem mogą zwiększyć zyski bez wkładania w to wysiłku i czasu, ponosząc jedynie stosowne opłaty. Gotowe strategie przygotowane na potrzeby klientów pozwalają dostosować oczekiwania wobec stopy zwrotu i poziom ryzyka.

Za wadę usługi można uznać jej koszt oraz minimalny kapitał, dla którego układane są strategie indywidualne (może to być np. 10 milionów złotych). Jak każda inwestycja, także te w ramach asset management obarczone są ryzykiem. Jego wysokość zależy od wybranej strategii, dzięki czemu łatwo tym ryzykiem zarządzać.

Asset management to dobre rozwiązanie dla osób i przedsiębiorstw o niewielkiej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie inwestycji, ale także dla tych klientów, którzy nie mają czasu lub wystarczających zasobów, aby samodzielnie zarządzać posiadanymi aktywami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *