Podatek VAT to podatek od wszelkich towarów i usług, jest doliczany do każdej transakcji, dlatego obciąża zarówno sprzedawców jak i konsumentów.

Twórcą koncepcji podatku VAT był znany przedsiębiorca niemiecki Carl Friedrich von Siemens, który w 1920 roku przedstawił na formum publicznym ideę tego podatku, niemniej powszechnie za jego twórcę uznaje się francuskiego ekonomistę Maurice Laure’a. Po raz pierwszy wprowadzono go we Francji w 1954 roku. Ujednolicenie sfery podatkowej w tworzącej się Unii Europejskiej rozpowszechniło go na inne kraje Europy. W Polsce podatek VAT funkcjonuje od 1993 roku.

Należy on do grupy podatków pośrednich, ponieważ podatnicy nie opłacają go w sposób bezpośredni, np. w urzędzie skarbowym, lecz pośrednio, czyli podczas nabywania wszelkich towarów i usług, jest on bowiem składnikiem ceny, jaką musimy wyłuszczyć przy zakupie towaru lub usługi.

Podatek VAT  jest wprowadzany systematycznie i kolejno na każdym etapie produkcji towaru, ale nie obciąża za każdym razem całego obrotu, a tylko jego określoną wartość. W etapie końcowym, przedsiębiorca rozliczając podatek VAT, płaci tylko kwotę zależną od wysokości sprzedaży. Ponadto przedsiębiorca w końcowym rozliczeniu ma prawo odliczyć sobie podatek, który został przez niego zapłacony we wcześniejszym etapie produkcji, np; podczas zakupu składników niezbędnych do produkcji. Jeżeli przedsiębiorca nie jest ostatecznym konsumentem towarów i usług, czyli jeżeli to nie na nim kończy się łańcuch produkcji i sprzedaży, podatek VAT co do zasady powinien być dla niego obojętny, neutralny ekonomicznie.

Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót, przy czym zgodnie z definicją, obrót to kwota należna, powstająca po sprzedaży towaru lub usług pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Podatnikami podatku VAT są:

  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
  • osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą

 

Podatnikami podatki VAT nie są:

  • organy administracji publicznej
  • urzędy administracji publicznej w zakresie realizowanych zadań, dla których zostały powołane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *