Kapitał ludzki jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Kluczowe jest jednoczesne pozyskiwanie nowych pracowników o jak najlepszych kwalifikacjach oraz zatrzymanie w firmie pracowników doświadczonych i wartościowych, którzy mają duży wkład w działanie przedsiębiorstwa. Można osiągnąć ten cel nie tylko przez zwiększenie wynagrodzeń.

Zakres doradztwa w obszarze human capital w kontekście obecnych pracowników

Efektywne wykorzystanie human capital, czyli kapitału ludzkiego, daje obustronne korzyści. Przedsiębiorca może maksymalnie wykorzystać potencjał swoich pracowników i w ten sposób usprawnić działanie organizacji, którą zarządza. Przekłada się to nie tylko na zyski, ale i na budowanie prestiżu. Pracownicy działają zgodnie ze swoimi kompetencjami, mają szansę rozwoju kompetencji i rozwoju osobistego.

Doradztwo w obszarze human capital dotyczące obecnych pracowników organizacji opiera się na diagnozie efektywności pracy, tworzeniu systemów ułatwiających zarządzanie zasobami ludzkimi i efektywnością. Wyspecjalizowani doradcy pomagają stworzyć m.in. system okresowej oceny pracowników, system zarządzania przez cele, systemów premiowych (przy jednoczesnej optymalizacji polityki wynagradzania) czy systemy służące do badania satysfakcji pracowników i różne systemy mające na celu rozwój kompetencji pracowników różnego szczebla, zwłaszcza kadry kierowniczej.

Doradztwo w obszarze human capital a pozyskiwanie nowych pracowników

Korzystając z usług doradztwa w obszarze human capital, można zwiększyć skuteczność szukania kandydatów na konkretne stanowiska. Eksperci w tej dziedzinie podpowiadają, jak zaprojektować i stosować modele kompetencyjne. Dzięki nim wymagania na określone stanowiska są precyzyjne. Znacznie ułatwia to szukanie kandydatów i ich ocenę. Zarządzający organizacją w ten sposób mogą zatrudniać najlepiej dopasowanych kandydatów, zwiększając konkurencyjność firmy.

Modele kompetencyjne mają duże znaczenie także dla obecnych pracowników, ponieważ ułatwiają optymalizację procesów związanych z zasobami ludzkimi, ułatwiają rozpoznawanie potencjału pracowników w kontekście awansów i zwiększają trafność działań rozwojowych pracowników.

Korzystanie z usług doradztwa w obszarze human capital sprawia, że organizacja staje się atrakcyjnym miejscem pracy dla kandydatów. Może to pozytywnie wpływać nie tylko na ilość, ale przede wszystkim na jakość składanych aplikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *