Polityka zagraniczna Polski powinna być stabilna. Opiera się na Priorytetach Polskiej Polityki Zagranicznej. Taki dokument uchwala Rada Ministrów na rok. Później priorytety są weryfikowane, zmieniane i uzupełniane. Warto takie priorytety poznać, szczególnie jeśli jest się zaangażowanym w kreowanie i prowadzenie takiej polityki. Regiony w Polsce prowadzą współpracę zagraniczną, taka jest ich rola. Nie zajmują się polityką w ogóle, bo to nie jest ich rola.

 

Jakie są aktywności polityki zagranicznej?

 

Polityka zagraniczna Polski skupia się na Europie. Polska angażuje się w działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, współpracuje z krajami europejskimi, troszczy się o Polaków przebywających poza granicami Polski oraz współpracuje z Polonią. Władze Polski oraz MSZ promują także kraj na arenie międzynarodowej, dbają o dobry wizerunek Polski, starają się o pozyskiwanie BIZ, czyli Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. To ważne działanie, ponieważ gospodarka jest istotnym sektorem w Polsce, a coraz więcej międzynarodowych firm decyduje się na prowadzenie inwestycji na terenie Polski. Podczas kształtowania kierunków współpracy brane są pod uwagę czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne. Polska współpracuje z poszczególnymi krajami, ale jest także członkiem NATO oraz UE. Musi nadążać za czasami i dobrze współpracować. Pozytywny wizerunek Polski w świecie jest jej kapitałem. Polska podejmuje także współpracę w ramach Państw Trójmorza. Minister Spraw Zagranicznych co roku przedstawia Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej rządowi. Omawia je i przybliża. Kolejnym krokiem jest prezentowanie priorytetów przed sejmem, dzięki czemu jest okazja do dyskusji oraz ewentualnych uzupełnień tego dokumentu. Premier i prezydent Polski postanowili współpracować razem na forum NATO.

 

Kilka zdań podsumowania

 

Polska Polityka Zagraniczna nie jest stała, podlega ewolucjom oraz zmianom. Niejedna osoba wie, że taka polityka musi być zmieniana co roku, w odpowiedzi na zmiany na świecie oraz w Europie. Polska musi monitorować wydarzenia i reagować na nie tak, aby nie naruszyć dobrej marki kraju, dobrego wizerunku Polski.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *