Przedsiębiorcy często zwracają się po pomoc do ekspertów w dziedzinie prawa pracy dopiero wtedy, gdy znajdą się w trudnej sytuacji, np. oskarżeń o uchybienia czy mobbing. Mniej kosztownym i bardziej efektywnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z prawnikami jeszcze zanim problemy się pojawią.

Postępowanie zgodnie z prawem pracy chroni zarówno pracodawcę, jak i pracowników, a przy tym wspiera rozwój firmy. Pomoc prawników specjalizujących się w prawie pracy ułatwia zgodne z prawem i obowiązującymi standardami postępowanie w relacjach pracodawca-pracownik, zawieranie umów i tworzenie wewnątrzzakładowych regulacji.

Zakres wsparcia w kontekście prawa pracy – wybór kancelarii prawnej

Z usług z zakresu prawa pracy mogą i powinni korzystać wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości prowadzonej firmy. Pomoc doświadczonych prawników może uchronić od uchybień w relacjach pracodawca-pracownik i zapobiec wielu problemom.

Eksperci w dziedzinie prawa pracy, do których należą prawnicy m.in. z TGC Corporate Lawyers, wspierają przedsiębiorców:

  • w bieżących zadaniach związanych z prawem pracy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników,
  • asystując przy zatrudnianiu nowych pracowników – poprzez sporządzenie umów i negocjacje warunków,
  • w działaniach związanych ze zwalnianiem pracowników,
  • przygotowując regulaminy obowiązujące w firmie i opracowując procedury organizacji pracy czy jej bezpieczeństwa,
  • w zapobieganiu mobbingowi i dyskryminacji poprzez opracowywanie odpowiednich procedur i reprezentowanie pracodawcy w pracach komisji antymobbingowych,
  • w kontaktach ze związkami zawodowymi.

Zakres usług ustala się indywidualnie, by zaspokajał wszystkie potrzeby firmy. Doświadczeni eksperci mogą wesprzeć przedsiębiorcę także w kształtowaniu struktur czasu pracy oraz stworzeniu lub aktualizacji polityki wynagrodzeń.

Korzyści ze wsparcia doświadczonych specjalistów w dziedzinie prawa pracy

Dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów w zakresie prawa pracy pozwala ograniczyć ryzyko popełnienia błędów. Przedsiębiorca korzystający ze wsparcia prawników zyskuje merytoryczne wsparcie w tworzeniu nowych, efektywnych procedur i struktur związanych z zatrudnianiem pracowników i procesami w firmie. Zapewnia sobie również pomoc w razie kontroli zewnętrznych i w budowaniu relacji z pracownikami czy związkami zawodowymi.

Dzięki ograniczeniu ryzyka firma może redukować koszty działalności i chroni się przed stratami związanymi z nieuczciwą konkurencją lub ewentualnymi odszkodowaniami. Wprowadzane regulacje mogą pozytywnie wpływać na atmosferę w przedsiębiorstwie i ostatecznie zwiększają efektywność zachodzących w tym przedsiębiorstwie procesów. Rezultatem tego może być wzrost konkurencyjności na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *